Điều Khoản Thỏa Thuận

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn các quý khách hàng đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan doisotrung.com.vn cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website doisotrung.com.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận.

 

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN TRUY CẬP WEBSITE DOISOTRUNG.COM.VN

 

Điều khoản Thoả thuận này được ký kết giữa doisotrung.com.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website doisotrung.com.vn (được gọi chung là "Người sử dụng” hoặc "quý khách hàng").

Doisotrung.com.vn là một website được thiết kế với mục đích cho phép bạn tham khảo kết quả xổ số một cách tiện lợi và miễn phí. Đồng thời giới thiệu cho khách hàng địa điểm chuyên đổi vé trúng thưởng từ các công ty xổ số hợp pháp với tiêu chí nhanh chóng – an toàn – bảo mật (Đại lý vé số Minh Chính).

 

Quyền hạng và trách nhiệm của người sử dụng:

 

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

 

Quý khách hàng đồng ý chỉ truy cập và dùng website doisotrung.com.vn với các mục đích hợp pháp. Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

- Việc Quý khách hàng sử dụng website doisotrung.com.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ.

- Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website doisotrung.com.vn.

- Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, Quý khách hàng nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý khách hàng tới website doisotrung.com.vn

 

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

 

Truy cập tới website Doisotrung.com.vn, Quý khách hàng đồng ý sẽ không:

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên trang web;

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác. Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của doisotrung.com.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng website

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

- Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của Quý khách hàng; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website doisotrung.com.vn;

- Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;

- Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

- Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà Quý khách hàng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Quý khách hàng hay các dịch vụ trực tuyến;

- Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website doisotrung.com.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của Quý khách hàng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

 

- Quý khách hàng thừa nhận Nội dung trên website doisotrung.com.vn nói chung doisotrung.com.vn, cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Quý khách hàng thừa nhận website doisotrung.com.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của Quý khách hàng sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

- Quý khách hàng không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù Quý khách hàng có thể:

- Tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của Quý khách hàng có thể truy cập và xem được nội dung

- In một bản sao của từng đoạn nội dung

- Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

- Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website doisotrung.com.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Quý khách hàng thừa nhận, website doisotrung.com.vn, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, Quý khách hàng sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

- Quý khách hàng chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website doisotrung.com.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website doisotrung.com.vn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là Quý khách hàng phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

- Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, Quý khách hàng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là Quý khách hàng, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website doisotrung.com.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Quý khách hàng cũng cho phép website doisotrung.com.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Quý khách hàng cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Quý khách hàng cũng cho phép website doisotrung.com.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị

 

4. Chấm dứt

 

- Quyền duy nhất của Quý khách hàng khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website doisotrung.com.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website doisotrung.com.vn. Website doisotrung.com.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của Quý khách hàng đến tất cả hay phần bất kỳ của website doisotrung.com.vn mà không thông báo với các hành động khi doisotrung.com.vn tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website doisotrung.com.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website doisotrung.com.vn và những người sử dụng khác.

- Website doisotrung.com.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, Quý khách hàng không còn được phép truy cập đến website doisotrung.com.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của Quý khách hàng về nội dung đươc tải xuống từ doisotrung.com.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

 

5. Những giới hạn về trách nhiệm pháp lý

 

- Tất cả nội dung, thông tin và dịch vụ có thể truy cập được trên website doisotrung.com.vn bởi bên thứ ba đăng lên, website doisotrung.com.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung được kết nối tới website doisotrung.com.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba, do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Mọi mất mát hay thiệt hại gây ra website doisotrung.com.vn không chịu trách nhiệm.