Đổi số trúng Jackpot 2 sản phẩm Power ngày 08/12/2020

Vietlott thông báo kỳ QSMT 08/12/2020 sản phẩm Power 6/55 có 5 giải Jackpot 2 trị giá của mỗi giải là 691 Triệu đồng/giải. trong đó 3 khách hàng tại TP Hồ Chí Minh, 1 khách hàng tại Bình Dương và 1 khách hàng tại Hà Nội