Thống kê giải Jackpot Power 6/55 đã nổ 2022

Theo thống kê của Vietlott các giải JACKPOT 1 và 2 từ đầu năm đến nay đã nổ có các giải thưởng

Jackpot cao nhất thuộc về tháng 7 với giá trị lên tới 205 tỷ đồng

 


JACKPOT 1: 4 giải gồm các kỳ quay

24/02/2022: tổng giá trị giải thưởng 78.554.607.600 đồng
23/04/2022: tổng giá trị giải thưởng 92.575.628.850 đồng
14/07/2022: tổng giá trị giải thưởng 205.143.192.300 đồng
28/07/2022: tổng giá trị giải thưởng 42.178.630.800 đồng

Như vậy, trong 4 kỳ quay nổ JACKPOT 1 tổng giá trị giải thưởng 418.452.059.550 đồng (chưa trừ thuế)

JACKPOT 2: 17 giải gồm các kỳ quay

Tháng 1: 2 giải
04/01/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.897.184.250 đồng
29/01/2022: tổng giá trị giải thưởng 5.770.706.550 đồng

Tháng 2: 4 giải
08/02/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.868.907.300 đồng
15/02/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.874.619.150 đồng
22/02/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.945.386.250 đồng
24/02/2022: tổng giá trị giải thưởng 529.848.650 đồng

Tháng 3: 3 giải
15/03/2022: tổng giá trị giải thưởng 4.638.079.600 đồng
22/03/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.778.769.900 đồng
26/03/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.506.184.300 đồng

Tháng 4: 3 giải
07/04/2022: tổng giá trị giải thưởng 4.520.183.500 đồng
26/04/2022: tổng giá trị giải thưởng 5.726.646.150 đồng
28/04/2022: tổng giá trị giải thưởng 3.162.155.150 đồng

Tháng 5: 2 giải
14/05/2022: tổng giá trị giải thưởng 2.323.615.375 đồng
31/05/2022: tổng giá trị giải thưởng 4.929.246.350 đồng

Tháng 6: 1 giải
18/06/2022: tổng giá trị giải thưởng 7.616.155.500 đồng

Tháng 7: 2 giải
12/07/2022: tổng giá trị giải thưởng 12.817.623.150 đồng
14/07/2022: tổng giá trị giải thưởng 4.070.928.000 đồng
 
Kỳ quay có JACKPOT 1 và JACKPOT 2 nổ cùng 1 lúc: 24/02/2022 và 14/07/2022

Như vậy, trong 17 kỳ quay nổ JACKPOT 2 tổng giá trị giải thưởng là 78.976.239.125 đồng (chưa trừ thuế)

Trong kỳ quay gần nhất của tháng 7 ngày 28/7/2022, JACKPOT 1 được 1 người chơi may mắn rước trọn hơn 42 Tỷ đồng
Tổng giá trị giải thưởng là : 42.178.630.800 đồng gồm các cặp số may mắn: 05-06-17-28-29-39 ll 34

Hiện tại, JACKPOT 1 đã quay về với mốc giải thưởng là 30 tỷ đồng. Người chơi sẽ tiếp tục chọn ra những dãy số may mắn tiếp theo trong các kỳ quay sắp tới
Mong rằng bảng thống kê trên sẽ giúp quý khách nắm bắt được các giá trị giải thưởng JACKPOT

Cách chơi Power 6/55 Online: tại đây

---------------------
TẢI NGAY APP:
Vé Vietlott: https://f5i.org/p7xop
Vé Kiến Thiết: https://f5i.org/z7l9n
HOTLINE: 18001111
Email : info@vesoonline.vn