Hướng dẫn cách chơi Bingo 18 chi tiết

Giới thiệu về Bingo 18

 

Bingo 18 cũng tương tự như Keno, được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. Sau khi thời gian bán vé cho một kỳ quay số mở thưởng kết thúc, hệ thống sẽ bắt đầu bán vé cho kỳ quay số mở thưởng tiếp theo, đảm bảo tính liên tục của việc tham gia dự thưởng.

Như vậy, sự xuất hiện của Bingo18 sẽ đánh dấu đây là sản phẩm xổ số quay nhanh hợp pháp, chính thống đầu tiên trên điện thoại tại Việt Nam. Cùng là mua ngay - xổ liền, nhưng dự thưởng qua điện thoại chắc chắn sẽ là cảm giác chưa từng có so với bất kỳ sản phẩm xổ số quay nhanh nào tại các điểm bán hàng.

 

Bingo bao gồm 2 cách chơi: Cơ bản và Bổ sung

 

Cách chơi Bingo 18 cơ bản

Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tham gia dự thưởng trong tập hợp các số từ 1 đến 6 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng. Kết quả một kỳ quay số mở thưởng bao gồm 03 số kết quả được quay số 03 lần để chọn ra. Các cách chơi cơ bản bao gồm:

 

a. Cách chơi 1 số:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 1 số tham gia dự thưởng: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6

 

b. Cách chơi 2 số trùng nhau:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 2 số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng hai số 1, trùng hai số 2, trùng hai số 3, trùng hai số 4, trùng hai số 5, trùng hai số 6.

 

c. Cách chơi 3 số trùng nhau:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng ba số 1, trùng ba số 2, trùng ba số 3, trùng ba số 4, trùng ba số 5, trùng ba số 6, trùng ba số bất kì.
Cách chơi Bingo bổ sung

 

Cách chơi Bingo bổ sung dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng. Các cách chơi bổ sung bao gồm:

 

a. Cách chơi cộng tổng:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tổng của 03 số kết quả quay số mở thưởng, tối thiểu là 3 và tối đa là 18 (16 cách chọn).


b. Cách chơi Lớn, Hòa, Nhỏ:

Người tham gia dự thưởng lựa chọn các cách chơi sau: Lớn, Hòa, Nhỏ

 

Cách chơi Vietlott SMS trên ứng dụng điện thoại:

Bước 1: Đăng nhập vào Vietlott SMS

Bước 2: Tại màn hình Trang chủ bạn hãy chọn Bingo18

Bước 3: Chọn bàn chơi. Có 2 bàn chơi để bạn lựa chọn. Ở bàn cộng tổng bạn có thể chơi các cách chơi lớn - hòa - nhỏ hoặc cộng tổng. Hãy chọn bàn đầy đủ để có thể tham gia cả 5 cách chơi bạn nhé!

Bước 4: Chọn ô dự thưởng và giá trị dự thưởng. Chọn ô bạn muốn chơi và chọn số tiền dự thưởng sau đó nhấn đồng ý

Bước 5: Gửi SMS đặt vé. Sau khi đã hoàn tất đặt tiền vào ô dự tiền bạn hãy nhấn xác nhận để chuyển đến màn hình gửi tin nhắn đặt vé. Bạn sẽ nhận được thông báo đặt vé thành công từ đầu số 9969

 

Giá trị tham gia dự thưởng: Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu và giá trị giả thưởng cho cách chơi một số

Gồm nhiều hạng giải thưởng và quay số 3 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 3 số kết quả, mỗi số lấy trong tập hợp các số từ 1 đến 6.

Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau.

 


 

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

 

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai số trùng nhau

a. Cách chơi hai số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng.

b. Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau

 


Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

 

Cơ cấu và giải thưởng cho cách chơi 3 số trùng nhau

a. Cách chơi ba số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng.

b. Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

 


 

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

 

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Tổng cộng

a. Cách chơi cộng tổng dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng.

b. Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

 

Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

 

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Lớn, Hòa, Nhỏ

a. Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng.

b. Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

 


Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

 

Đối tượng tham gia dự thưởng:

 

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số quay số nhanh BINGO18 (gọi tắt là người tham gia dự thưởng) phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

a) Là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

b) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

d) Các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.

Đồng tiền tham gia dự thưởng và trả thưởng: Đồng tiền sử dụng để tham gia dự thưởng và trả thưởng là tiền Việt Nam đồng (VNĐ).

Người tham gia dự thưởng thông qua điện thoại di động phải có tài khoản dự thưởng và tài khoản nhận thưởng.

Với những ưu thế như vậy của Bingo18, nhiều người khẳng định sẽ thử vận may ngay trong những kỳ quay đầu tiên. Trong đó, có những người chơi hiếm khi mua vé số hoặc chưa từng chơi xổ số đang sẵn sàng cho trải nghiệm thú vị với Bingo18.

Để sẵn sàng dự thưởng ngay khi sản phẩm mới được ra mắt chính thức, người chơi chưa có tài khoản hãy đăng ký bằng ứng dụng Vietlott SMS.

Chỉ cần tham khảo các thông tin và dự thưởng bằng một tin nhắn SMS, người chơi đã sở hữu cho mình cơ hội trúng thưởng lớn với xổ số Vietlott. Ngay khi có kết quả, ứng dụng sẽ thông báo cho người chơi, trường hợp trúng thưởng còn có tin nhắn SMS chúc mừng. Giải thưởng cũng sẽ được chuyển khoản trực tiếp về tài khoản dự thưởng/tài khoản ngân hàng/ví điện tử mà người chơi đã thiết lập từ trước.